pbm_logo

Rreth PBM Shërbime Industritë Karriera Lajme Kontakt

Ju ndodheni këtu: Faqja Kryesore/Rreth PBM/Veprimtaria

Veprimtaria

Veprimtaria e PBM Sh.p.k. eshte perqendruar ne fushen e kontabilitetit, auditimit dhe konsulences financiare. Gjate nje periudhe 10 vjecare qe nga krijimi i saj nder veprimtarite kryesore mund te permenden:

Kontabilitet dhe sherbime te lidhura

Sherbime ne fushen e taksave e kontabilitetit dhe pergatitja e bilanceve / pasqyrave financiare per disa shoqeri nderkombetare qe ushtrojne veprimtarine ne Shqiperi:

 

 • “Granit Construction Stock Co“ (kompani Maqedonase). Kjo kompani ka mare pjese ne ndertimin dhe reabilitimin e rrugeve me fondet e Komunitetit Europian ne Koridoret Veri-Jug dhe Lindje-Perendim me vlefte 46 milion EURO. Theksojme se te gjitha sherbimet e mesiperme “Granit Construction Stock Co” i jane besuar PBM Sh.p.k (1999-2003).
 • “A G S Tirana sh.p.k.”, kompani Franceze, (2000 – ne vazhdim); i ka besuar PBM shpk mbajtjen e kontabilitetit, pergatitjen e bilanceve dhe pasqyrave te tjera financiare, sherbimet fiskale, doganore dhe lispagesave te punojesve.
 • “PROCTER & Gamble, Albania”, kompani Amerikane, (2006 – ne vazhdim); i ka besuar PBM shpk mbajtjen e kontabilitetit, pergatitjen e bilanceve dhe pasqyrave te tjera financiare, sherbimet fiskale, doganore dhe lispagesave te punojesve.
 • “EGL Albania”, kompani Zvicerane (2006 – ne vazhdim); i ka besuar PBM shpk mbajtjen e kontabilitetit, pergatitjen e bilanceve dhe pasqyrave te tjera financiare, sherbimet fiskale, doganore dhe lispagesave te punojesve. Kompania po nderton projektin e gazit per Shqiperine me vlere USD 160 milion.
 • “Bayer Pharma, Albania”, kompani Gjermane (2007 – ne vazhdim); i ka besuar PBM shpk mbajtjen e kontabilitetit, pergatitjen e bilanceve dhe pasqyrave te tjera financiare si dhe sherbimet fiskale.
 • “BRAMAC”, kompani Austriake (2008 – to date); i ka besuar PBM shpk mbajtjen e kontabilitetit, pergatitjen e bilanceve dhe pasqyrave te tjera financiare, sherbimet fiskale, doganore dhe lispagesave te punojesve.
 • “Verizon Albania”, kompani Amerikane, (2009 – ne vazhdim); i ka besuar PBM shpk mbajtjen e kontabilitetit, pergatitjen e bilanceve dhe pasqyrave te tjera financiare, sherbimet fiskale, doganore dhe lispagesave te punojesve.
 • "Ericsson Albania", kompani Suedeze, (2011 - ne vazhdim); i ka besuar PBM shpk mbajtjen e kontabilitetit, pergatitjen e bilanceve dhe pasqyrave te tjera financiare, sherbimet fiskale, doganore dhe lispagesave te punojesve


Auditim

Auditimi I Bilanceve dhe Pasqyrave Financiare te Shoqerive te sigurimit:
 • Dukagjini sh.a. Tirana, Albania (2005)
 • Eurosig sh.a, Tirana, Albania (2005 – 2006)

 

Auditim te disa bankave dhe institucioneve te kreditit qe ushtrojne veprimtarine ne Shqiperi, si me poshte:
 • “Banka Kombetare Tregetare”, Tirane. (2001)
 • “National Bank of Greece”, Dega Tirane (2001)
 • “Banka Arabo - Shqiptaro Islamike”, Tirane.(2001)
 • “Partneri Shqiptar ne Mikro Kredi” (PSHM), Fonde te USAID.(2002- 2008)
 • “Agjensia e Trajtimit te Kredive“, (ATK) (2002)

 

Auditim i disa shoqerive private dhe shteterore si “Porti Detar”, Vlore, “Kirchberger” (shoqeri ndertimi), “ARMO” Shoqeri Shqiptare e Industries se Naftes, etc.

 

Projekte te audituara
 • Auditim i jashtem financiar i projektit “Tirana Municipality Road Development Project 2007”. Financuar nga Banka Europiane per Rindertim dhe Zhvillim (BERZH) sipas sipas marreveshjes se kredise ID 36228 dhe perfitues eshte Qeveria Shqiptare (Dhjetor 2009).
 • Auditim i jashtem financiar i projektit “Tirana Schools Rehabilitation Project 2007”. Financuar nga Banka e Zhvillimit te Keshillit te Europes (CEB) sipas marreveshjes se kredise F/P 1509 dhe perfitues eshte Qeveria Shqiptare (Dhjetor 2008).
 • Auditim i jashtem financiar i projektit “PLANCOAST- Spatial Planning in Coastal Zones”. Financuar nga Komuniteti Europian sipas marreveshjes grant 2007/134-527 dhe perfitues eshte Qendra per mbrojtjen e mjedisit dhe administrimin Teknologjik (Gusht 2008).
 • Auditim i jashtem financiar i projektit “IMMENSITY- Immigrant’s Entrepreneurship for Socio-Economic Cohesion and Improvement of Living Standards”. Financuar nga Komuniteti Europian sipas marreveshjes grant 2006/ 133-197 dhe perfitues eshte Ministria e Punes dhe Ceshtjeve Sociale (Qershor 2008).

Te Tjera

Ne 2008, PBM shpk kreu “Tax Due Diligence of Electricity Distribution Operating System in Albania” ne kuadrin e privatizimit te Operatorit Sistemit te Shperndarjes Energjise (OSSH). Ky mission u krye per llogari te ENEL Italy.

 

Manaxhimi dhe vleresimi I Aseteve Fikse (mision I vecant), ne emer te “Airport Partners” (Hochtief AG) per Aeroportin “Nene Tereza” Tirane- 2005.

 

Ne vitin 2001 PBM ka bashkepunuar me “MAXWELL STAMP”, Kompani Angleze per projektin “Keshilltar privatizimi te Bankes se Kursimeve, Shqiperi” dhe ne jemi perfshire ne ekipin per pergatitjen e raportit “Per transparencen financiare (financial due diligence) te Bankes se Kursimeve, Shqiperi”.


Bashkepunime Nderkombetare
 • Ne bashkepunim me “GALLO ECF S.p.A” (Firm Italjane) PBM eshte perfshire ne nje ekip auditimi ne KOSOV per auditimin e “AGRO BUSINESS UNIT” (ABU). Perfitues: Perfitues te projektit jane Agjensia Europjane per Ristrukturim (EAR) dhe Administrata e Perkoheshme e Kombeve te Bashkuara (UNMIK), (Prill – Maj 2006; Janar-Shkurt 2007).
 • Ne bashkpunim me “AGROCONSULTING Europe S.p.A” (Firm Belge) PBM eshte perfshire ne nje ekip auditimi ne KOSOV per auditimin e “Kosovo Judicial Institute Project“ (KJI), nje projekti I ngritjes se Institutit Juridik ne Kosove Manaxhimi I ketij projekti realizohej nga Misioni I OSBES ne Kosove (Shtator 2004).
 • Ne bashkepunim me “AGROCONSULTING Europe S.p.A” (Firm Belge) PBM eshte perfshire ne nje ekip auditimi ne KOSOV per auditimin e “KOSOVO IRIGATION REHABILITATIN PROJECT” (KIRP), nje projekt I reabilitim ujitjes per Kosoven. Perfitues: Perfitues te projektit jane Agjensia Europjane per Ristrukturim (EAR) dhe Administrata e Perkoheshme e Kombeve te Bashkuara (UNMIK), (Maj –Qershor 2004).
 • Ne bashkepunim me “GALLO ECF S.p.A” (Firm Italiane) PBM eshte perfshire ne nje ekip auditimi ne KOSOV per auditimin e “AGRO BUSINESS UNIT” (ABU). Perfitues: Perfitues te projektit jane Agjensia Europiane per Ristrukturim (EAR) dhe Administrata e Perkoheshme e Kombeve te Bashkuara (UNMIK), (Dhjetor 2003, Shkurt 2004).
 • Ne bashkpunim me “PE INTERNATIONAL” (Firm Angleze) PBM eshte perfshire ne nje ekip auditimi ne KOSOV per auditimin e “Interim Credit Unit”, nje Institut i Perkohshme Kreditimi (ICU). Ky Institucion Krediti perfaqesonte nje projekt te perbashket te Bankes Boterore (IDA) dhe Agjensise Europiane per Ristrukturim (EAR). Objektiv i ketije projekti ishte te injektonte me ritme te shpejtuara burimet financiare te nevojshme ne sektorin privat te Kosoves dhe te ndihmonte ne rifillimin e prodhimit, ne krijimin e vendeve te punes dhe te kontribuonte me tej ne lehtesimin e varferise (Shtator 2003).
 • Ne bashkpunim me “GALLO ECF S.p.A” (Firm Italiane) PBM eshte perfshire ne nje ekip auditimi ne KOSOV per auditimin e “Industrial Development Program (IDP), nje program I Zhvillimit Industrial. Perfitues: Perfitues te projektit jane Agjensia Europiane per Ristrukturim (EAR) dhe Administrata e Perkoheshme e Kombeve te Bashkuara (UNMIK), (Maj 2003).
 • Ne bashkepunim me “POHL Consulting and association” (Firm Gjermane) PBM eshte perfshire ne nje ekip auditimi ne KOSOVE per auditimin e “AGRO_BUSINESS ADMINISTRATION AND AGRO-PROCESSING PROGRAMME”, nje projekti I Administrimit te Agro Biznesit dhe Agro Perpunimit. Perfitues: Perfitues te projektit jane Agjensia Europiane per Ristrukturim (EAR) dhe Administrata e Perkoheshme e Kombeve te Bashkuara (UNMIK), (Tetor 2002).

1

Bulevardi "Deshmoret e Kombit"

Twin Towers, Tower 2, 7/4

Tirana, Albania

2 Tel: +355-4-2280125
3 Fax: +355-4-2280126
4 info@pbm.al
5 www.pbm.al