pbm_logo

Rreth PBM Shërbime Industritë Karriera Lajme Kontakt

Ju ndodheni këtu: Faqja Kryesore/Shërbime

Shërbime

Sherbimet kontabile prane PBM shpk jane te organizuara ne funksion te nevojave te bizneseve te ndryshme qe operojne ne Shqiperi. Klientet tane variojne nga businese te vogla deri tek multinacionalet. lexo të plotë
 
PBM shpk ofron sherbime dhe zgjidhe ne ceshtjet e taksave per Shoqeri Aksionere, Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar dhe Organizata Jo-Fitimprurese. Sherbimet e taksave te ofruara nga PBM shpk jane: lexo të plotë
 
PBM shpk ofron sherbime per evidentimin e pagave te punojsve per kompani te cdo madhesie. Sherbimet tona perfshijne: lexo të plotë
 
PBM shpk ofron sherbime auditi per nje game te gjere entitetesh duke perfshire shoqerite aksionere (Sh.a.) dhe shoqerite me pergjegjesi te kufizuar (Sh.p.k), entet shteterore dhe organizata Jo-fitimprurese. lexo të plotë
 
PBM ltd. nepermjet sherbimeve dhe konsulences financiare synon partneritet me ju me qellim rritjen e biznesit tuaj dhe fitimit. Me poshte do te gjeni disa nga sherbimet te cilat jane te aplikueshme per nevojat dhe objektivat e businesit tuaj : lexo të plotë

1

Bulevardi "Deshmoret e Kombit"

Twin Towers, Tower 2, 7/4

Tirana, Albania

2 Tel: +355-4-2280125
3 Fax: +355-4-2280126
4 info@pbm.al
5 www.pbm.al