pbm_logo

Rreth PBM Shërbime Industritë Karriera Lajme Kontakt

Sherbime Kontabile

Sherbimet kontabile prane PBM shpk jane te organizuara ne funksion te nevojave te bizneseve te ndryshme qe operojne ne Shqiperi. Klientet tane variojne nga businese te vogla deri tek multinacionalet. PBM shpk ofron;

 

  • Mbajtje kontabiliteti sipas standarteve lokale dhe atyre nderkombetare (IAS);
  • Pergatitja e pasqyrave financiare sipas standarteve lokale dhe atyre nderkombetare (IFRS);
  • Informatizimi i kontabilitetit sipas parimeve kontabile te adaptuara.
  • Pergatitja e buxhetit
  • Pergatitje e pasqyrave te cash flow-it
  • Analize e bilancit dhe pasqyrave financiare

 

Nje nga objektivat kryesore te PBM shpk eshte maksimizimi i fitimit te klienteve tane. Per te realizimin e ketij objektivi eshte i nevojshem pasqyrimi i sakte kontabel dhe pergatitja korrekte e ne kohe e pasqyrave financiare.

1

Bulevardi "Deshmoret e Kombit"

Twin Towers, Tower 2, 7/4

Tirana, Albania

2 Tel: +355-4-2280125
3 Fax: +355-4-2280126
4 info@pbm.al
5 www.pbm.al